ZOETERMEER SAMEN STERK EN GEZOND VOOR PROFESSIONALS

Zoetermeer Samen Sterk en Gezond is een gesubsidieerd project van FNO en wordt gecoördineerd door Sportief Advies. Dit project zou niets zijn zonder de inzet en betrokkenheid van lokale partners. Samen bereiken we de doelgroep, bedenken we ideeën en realiseren activiteiten.

Doel:
Het betrekken en versterken van Zoetermeerders met gezondheidsachterstand zodat de ervaren gezondheid verhoogt.

 • Gezinnen betrekken
 • Wegnemen psychosociale stressfactoren
 • Aanleren cognitieve en bewegingsvaardigheden

Doelgroep:
Ouders/verzorgers 18-50 jaar en hun gezin, met name gezinnen met een kwetsbaar gezinslid & zwangere vrouwen.

 • Wijken: Meerzicht, Palenstein en Buytenwegh

Focus:
Stressvermindering, stoppen met roken, stoppen met drinken. Starten met sporten wordt ingezet om mensen in beweging te krijgen.

Looptijd:
Januari 2017 t/m juni 2019.

 • Evie Peeters
  Projectmanager
  anemptytextlline
  06-43009298

ZOETERMEER SAMEN STERK EN GEZOND VOOR PROFESSIONALS

Zoetermeer Samen Sterk en Gezond is een gesubsidieerd project van FNO en wordt gecoördineerd door Sportief Advies. Dit project zou niets zijn zonder de inzet en betrokkenheid van lokale partners. Samen bereiken we de doelgroep, bedenken we ideeën en realiseren activiteiten.

Doel:
Het betrekken en versterken van Zoetermeerders met gezondheidsachterstand zodat de ervaren gezondheid verhoogt.

 • Gezinnen betrekken
 • Wegnemen psychosociale stressfactoren
 • Aanleren cognitieve en bewegingsvaardigheden

Doelgroep:
Ouders/verzorgers 18-50 jaar en hun gezin, met name gezinnen met een kwetsbaar gezinslid & zwangere vrouwen.

 • Wijken: Meerzicht, Palenstein en Buytenwegh

Focus:
Stressvermindering, stoppen met roken, stoppen met drinken. Starten met sporten wordt ingezet om mensen in beweging te krijgen.

Looptijd:
Januari 2017 t/m juni 2019.

 • Evie Peeters
  Projectmanager
  anemptytextlline
  06-43009298

ACTIVITEITEN

Tot aan de zomer 2018 hebben er ruim 200 mensen deelgenomen aan activiteiten bij verschillende samenwerkingspartners. Hieronder worden deze activiteiten beschreven. Aan het einde van de looptijd verwachten we dat er ruim 500 mensen actief hebben meegedaan aan de aangeboden activiteiten. Dit aantal is gebaseerd op concrete acties die op dit moment lopen of ingepland worden.

In samenwerking met Piëzo zijn we nu aan het derde traject bezig. In sessies starten we met informatie over onderwerpen als budget koken, gezonde voeding of stress. Daarna wordt er samen geluncht. Na een daaropvolgende creatieve sessie sluiten we af met een sportieve activiteit. Met succes: een deelnemer geeft nu yogalessen bij Piëzo en de activiteiten hebben ervoor gezorgd dat nieuwe mensen hun weg weten te vinden naar Piëzo.
Tijdens het derde traject geven we cursussen sociale vaardigheden en zelfverdediging voor vrouwen. Vrijwilligers krijgen een deskundigheidsbevordering.

In de samenwerking met Palet richten we ons op de mantelzorgers. Hiervoor hebben we drie trajecten opgezet. Een wandelgroep en een yogagroep voor volwassenen en een serie bijeenkomsten met sport en informatie voor jonge mantelzorgers. In eerste instantie wilden we 1 yogalessenserie geven en 1 wandelserie. Maar al snel bleek dat we enorm veel inschrijvingen hadden. Uiteindelijk hebben we 3 yogalessen parallel gegeven op 1 avond. De wandelgroep wandelt nog steeds en een deel van de yoga-deelnemers is lessen blijven volgen bij de yogaschool. Deze serie van 3 activiteiten gaan we begin 2019 weer organiseren.

In samenwerking met Reakt wordt er een activiteit opgezet wat in het najaar gaat starten. Door middel van de samenwerking binnen dit project kan Reakt haar activiteitenserie (Op eigen kracht) ook aanbieden voor mensen zonder medische indicatie. Dit werkt drempelverlagend en zorgt voor meer verbinding in de wijk.

In samenwerking met Werken Sterkt hebben we een lessenserie opgezet over assertiviteit. In de toekomst zal deze lessenserie volledig worden overgenomen door Werken Sterkt, waardoor ook deze activiteit duurzaam dit is geborgd.

In samenwerking met SGZ hebben we cursussen Stoppen Met Roken gerealiseerd. SGZ werft mensen via de POH-ers bij de huisartsenpraktijken. En vanuit het project wordt er geworven via Facebook. Beide methoden zijn efficiënt gebleken. We hebben in mei een tweede cursus ingepland, in verband met de vele aanmeldingen. In het najaar staan er nog twee cursussen gepland.

Op diverse vlakken is de Gemeente gesprekspartner en betrokken bij het project.

Erasmus MC heeft een onderzoeksproject naar het effect van incentives op het stoppen met roken bij zwangere vrouwen. Doordat we ons allebei richtten op zwangeren die roken, hebben we de krachten gebundeld. Wij sluiten vanuit ons project aan bij de lessenserie die in hun project is opgezet. Wij verzorgen vanuit ons project de sportlessen in samenwerking met onze sportpartners. Daarnaast organiseren we activiteiten voor de vaders (in spe) die roken. Deze activiteiten gaan na de zomer lopen.

NETWERK

Naast de activiteiten ligt de kracht van het project in het actieve netwerk van betrokken lokale organisaties. De activiteiten worden zoveel mogelijk geborgd bij deze samenwerkingspartners. Daarnaast borgen we het netwerk om zo gezamenlijk de doelgroep duurzaam te bereiken en helpen.

Sportief Advies